Werkwijze

Bij de aanleg van een werktuigbouwkundige installatie moet u kunnen rekenen op
een feilloze uitvoering van de werkzaamheden en op een optimale functionaliteit van de installaties en systemen.
Ook de prijs is belangrijk. Logisch dat u alle opties goed wilt overwegen.
Wij geven u op voorhand graag een indruk van onze werkwijze bij het verloop van een project.

Advies & Ontwerp

Wanneer u ons rechtstreeks benadert om een werktuigbouwkundige installatie aan te brengen, nodigen we u uit voor een oriƫnterend gesprek. Omdat de installatie aan allerlei wensen en eisen moet voldoen, stellen we in overleg met u het Programma van Eisen (PvE) vast.
Op basis van het PvE brengen we advies uit en kunnen u op basis van budget een passend ontwerp voorleggen, inclusief een kosten-batenanalyse ten aanzien van duurzaam bouwen. De voorgestelde installaties(s) voorzien we van een offerte. Het kan ook zo zijn dat we worden benaderd door een adviesbureau of architect die ons uitnodigt in te schrijven op een bepaald project, waarbij het ontwerp en PvE al vastligt. Dan gaan we gelijk over tot het doen van een offerte.

Werkvoorbereiding

Wanneer u het startsein voor de opdracht heeft gegeven, begint de modelleur, ondersteund door onze engineers, met de gedetailleerde uitwerking van het voorontwerp in tekeningen, beschrijvingen en definitieve installatietechnische berekeningen. De projectleider stelt daarop een uitvoeringsplan samen. Er wordt een werkplanning gemaakt ten aanzien van materiaallevering, de logistiek op de bouwplaats en de inzet van arbeidsmiddelen. Op korte termijn ligt er een compleet plan van aanpak klaar waarmee we de installatiefase kunnen inzetten.

Installatie

Tijd om te laten zien waar we goed in zijn. Wanneer de werkzaamheden aanvangen houdt onze projectleider scherp controle over de levering van materialen, aanvoer van gereedschappen en naleving van de werkplanning. Onze monteurs voeren de montagewerkzaamheden vlot en deskundig uit, met tussen- en eindcontroles volgens een keuringsplan. Bij het in bedrijf stellen worden de geregistreerde testresultaten van keuringen, metingen en beproevingen nauwkeurig beoordeeld. De installatie wordt niet eerder vrijgegeven voor een vlekkeloze werking is vastgesteld.

Service & Onderhoud

Schermer Installatietechniek verzorgt graag het onderhoud aan de installatie voor u. Onze vaststaande inspectie- en onderhoudsprocedure betaalt zich uit in een blijvend optimale conditie van uw installatie. Mochten er zich problemen voordoen, dan komt onze 24-uurs storingsdienst snel in actie. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden. We kunnen u tevens ontzorgen met onze GBS module, waardoor we altijd in verbinding staan met uw gebouw om de gebruikers maximaal comfort te bieden 365 dagen per jaar.