Sanquin

Amsterdam

Op momenten van piekvraag (tijdens de zomerperiode) is in de huidige situatie sprake van een tekort aan koelvermogen bij Sanquin. Gezien de ontwikkelingen wordt dit tekort, zonder toevoeging van additionele koelcapaciteit, de komende jaren enkel groter. Met dit project wordt daarom een volgende stap gezet teneinde de koelcapaciteit te vergroten. Dit door in samenwerking met Waternet een systeem te realiseren waarmee op duurzame en efficiënte wijze uit drinkwater koelcapaciteit wordt gegenereerd (ook bekend als het project ‘Koelen met drinkwater’). Voor meer informatie zie artikel bij NOS: http://nos.nl/artikel/2094913-amsterdams-kraanwater-gaat-bloed-koelen.html

  • OpdrachtgeverSanquin Bloedverziening
Sanquin
SanquinSanquin

Gerelateerde projecten | Bedrijven

Heeft u nog vragen?

Heeft u een vraag over de diensten en producten die wij leveren
of wilt u alleen informatie ontvangen?